EL KORUMA STANDARTLARI

 
EN 388 : Mekanik risk

EN 374 : Kimyasal risk
EN 407 : Sıcak ortam riski
EN 511 : Soğuk ortam riski
 

CE UYGUNLUK DERECELERİ (89/656/EEC'ye göre)


Kategori 1- Basit Tasarım
Bu kategoride eldivenler sadece çok düşük ve hiç olmayan riskler içindir.Zarar olma olasılığında zararın geri dönüşümü çok kolaydır.Üretici firma burada kendi standartını verebilme hakkına sahiptir.

Kategori 2- Orta Derece Tasarım
Bu eldivenlerbir veya daha çok tehlikelere karşı tespit edilip sertifikalanmıştır.Bu eldivenler tafafsız kurumlarca tespit edilip,yetkili firmalarca sertifika edilir.

Kategori 3- Kompleks(mükemmel) Tasarım

Kazalarda telafisi mümkün olmayan ve hayati tehlike içeren durumlar için tespit edilip sertifikalandırılmıştır.Bir veya daha fazla tehlike gurubu için üretici geçerli kaliteyi ve güvenceyi verir.Sertifika,yetkili sertifika veren tarafsız firmalar tarafından verilir.
 
EN 420 STANDARDI
Bu eldivenin açık şekilde saklama koşullarının belirtilmesi,ele uyumu fahatlık oranı belirtilmesi,eldiven ölçülerinin ve uzunluğunun belirtilmesi,PH oranını 3.5<>9.5 arasında olduğunu ,krom VI oranının(mg/kg)<10olduğunu gösteren zararsızlık testlerinden geçtiğini gösterir.
 
EN 388 MEKANİK RİSKLER

Dört haneli seviye test göstergesi vardır.
Figür A : Sürtünmeye karşı direnci gösterir.Test sonuçları (0 ile 4) arasındadır.
Figür B : Kesilmeye karşı direnci gösterir.Test sonuçları (0 ile5 )arasındadır.
Figür C : Yırtılmaya karşı direnci gösterir.Test sonuçları (0 ile 4) arasındadır.
Figür D : Delinmeye karşı direnci gösterir. Test sonuçları (0 ile 4) arasındadır.
Test rakamları ne kadar büyükse ,test değerleri okadar iyidir.
 
DARBEYE KARŞI KESİLME DİRENCİ

Eğer eldivende bu pintogram varsa bu eldiven darbe vasıtasıyla kesilme testinden . geçmiş demektir.
Bunda sonuç geçti veya kaldı şeklindedir.
Test 1050 gr ağırlığındaki bıçağın 150 mm yükseklikten düşürülmesi sonucu eldi edilir.
 
ANTİSTATİKLİK TESTİ

Eğer eldivende bu pintogram varsa bu eldiven antistatiklik testinden geçmiş demektir.
Bunda sonuç geçti yada kaldı şeklindedir.

 

 
EN 374 STANDARDI (Kimyasal ve Mikroorganizma Testi)

Bunlar eldivenin kimyasal ve mikroorganizma testinden geçtiğini gösterir.
Kimyasal içeri geçirim süreleri zamanla ifade edilir.
Buna göre (1 ile 6) arasında test değerleri alır.
Burada sızma,geçirgelik uygulanır.
 
>10 dakika 
>30 dakika
>60 dakika

sınıf 1 
sınıf 2 
sınıf 3 

>120 dakika 
>240 dakika
>480 dakika 
sınıf 4 
sınıf 5 
sınıf 6