KİMYASAL TABLO

 

Standart EN 374:2003

Kimyasallara ve Mikroorganizmara Karşı Koruma Sağlayan Eldivenler

EN 374-3 Kimyasal Koruma

Bu standart, kullanıcıyı kimyasallara ve/veya mikro organizmalara karşı korumak amacıyla eldivenlerin sahip olması gereken kapasitesini belirtir."Kimyasal dirençli" eldicen simgesiyle 3 haneli bir kod bulunmalıdır. Bu kod, en az 30 dakikalık bir dayanıklılık süresinin sağlandığı (tanımlanmış olan 12 standart kimyasalın yer aldığı bir listeden) 4 kimyasalın kod harflerine aittir.

KOD KİMYASAL CAS SINIF
A METİL ALKOL 67-56-1 BİRİNCİL ALKOL
B ASETON 67-64-1 KETON
C ASETONİTRİL 75-05-8 NİTRİL BİLEŞİM
D DİKOLOMETAN 75-09-02 KLORLUPARAFİN
E KARBON DİSÜLFÜR 75-15-0 ORGANİK BİLEŞEN İÇEREN KÜKÜRT
F TOLÜEN 108-88-3 AROMATİK HİDROKARBON
G DİETİLAMİN 109-89-7 AMİN
H TETRAHİDROFURAN 109-99-9 HETEROSİKLİK VE ETER BİLİŞİMİ
I ETİL ASETAT 141-78-6 ESTER
J n-HEPTAN 142-82-5 DOYMUŞ HİDROKARBON
K SODYUM HİDROKSİT, %40 1310-73-2 İNORGANİK BAZLI
L SÜLFÜRİK ASİT, %96 7664-93-9 İNORGANİK MİNERAL
EN 374-1‘Düşük Kimyasal Direnç’ veya ‘Su geçirmez’ eldiven simgesi, belirtilen listeden en az üç kimyasala karşı en az 30 dakika olan dayanıklılık süresini geçemeyen ancak Sızdırma testine uygun olan eldivenler için kullanılır.
EN 374-2‘Mikroorganizma’ simgesi eldivenin Sızdırma testi için en az 2. seviyedeki performansa uygun olması durumunda kullanılır.